บริษัท บิลเลียน แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด
138 อาคารบุญมิตร, ชั้น 11, ถนน สีลม
แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ (02) 634-2422-4
โทรสาร (02) 634-2420

Billion Advanced Technology Co.,Ltd.
138 Boonmitr Tower, 11th Fl.,
Silom Rood, Suriyawong, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel. (02) 634-2422-4
Fax. (02) 634-2420

COMPANY INFO

Contact Us : duangthida@billionadavanced.com
           karn@billionadavanced.com