มีการประกาศเตือนจาก Mcafee ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีการพบโทรจัน ตัวใหม่ที่จะแฝง   ตัวเข้ามาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ในคราบของโปรแกรมเสริมให้เวบบราวเซอร์ Firefox

                       โดยโทรจัน "FormSpy" นั้นจะแอบแฝงเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่มีโทรจัน "Downloader-AXM" อยู่แล้วใน   เครื่องได้ทันที ซึ่งหลังจากที่ FormSpy สามารถแฝงตัวเข้ามาในคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ก็จะติดตั้งตัวเองให้เห็นเป็นโปรแกรมเสริม   สำหรับเวบบราวเซอร์ Firefox และจะคอยดักเก็บข้อมูลสำคัญๆต่างๆ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต แล้วส่งออก   ไปยังเวบไซต์พิเศษที่ทำขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังจะสามารถเก็บข้อมูลพาสเวิร์ดของโปรแกรม ICQ,   โปรแกรม FTP, โปรโตคอล IMAP และ POP3 ได้

เตือนพบโทรจันใหม่แฝงตัวเป็นโปรแกรมเสริม Firefox